Điều kiện cấp CME

  Hội thảo viên tham dự tối thiểu 90% số giờ hội nghị
  Làm post test đạt >= 70%
  Bổ sung bằng cấp đầy đủ (liên hệ bàn tiếp tân)

Tổng kết hội nghị

Chương trình hội nghị

CHỈ DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN HIỆP HỘI IMPLANT QUỐC TẾ (INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY, ITI) - VIỆT NAM
PHIÊN ĐẶC BIỆT CHUYÊN ĐỀ: CẤY GHÉP NHA KHOA TRONG RĂNG HÀM MẶT
Special topic: Dental Implantology in Dentistry
HỘI TRƯỜNG 3D ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM / 3D HALL - UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HCMC
SÁNG CHỦ NHẬT / SUNDAY MORNING
Ngày 31/03/2024, Từ 08g00-12g00
  7g00-8g00:
Đón tiếp đại biểu / Welcome to delegates
  8g00-8g30:
Khai mạc Phiên đặc biệt chuyên đề Răng Hàm Mặt – Cấy ghép nha khoa - Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 40 ĐHYD TP. Hồ Chí Minh / Open ceremony of special topic in dentistry - Dental Implantology - the 40th science and technology conference of the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS. TS. Lê Đức Lánh, PGS. TS. Ngô Thị Quỳnh Lan, TS.BSCKII. Lê Trung Chánh
Assoc.Prof. Le Duc Lanh, Assoc.Prof. Ngo Thi Quynh Lan, Dr. Le Trung Chanh
  8g30-9g30:
Từ điều trị mất răng đơn lẻ đến mất răng toàn hàm: nâng tầm thực hành với BLX / From single tooth replacement to full arch treatment: Elevate your practice with BLX
Phiên dịch: TS. Võ Lâm Thuỳ & TS. Nguyễn Thị Kim Chi / Interpreters: Dr. Vo Lam Thuy & Dr. Nguyen Thi Kim Chi
  9g30-10g00:
Giải lao / Tea-break
  10g00-12g00:
Từ điều trị mất răng đơn lẻ đến mất răng toàn hàm: nâng tầm thực hành với BLX (tiếp theo) / From single tooth replacement to full arch treatment: Elevate your practice with BLX (cont.)
Phiên dịch: TS. Võ Lâm Thuỳ & TS. Nguyễn Thị Kim Chi / Interpreters: Dr. Vo Lam Thuy & Dr. Nguyen Thi Kim Chi
  12g00-13g00:
Ăn trưa / Lunch
HỘI TRƯỜNG 3D ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM / 3D HALL - UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HCMC
CHIỀU CHỦ NHẬT / SUNDAY AFTERNOON
Ngày 31/03/2024, Từ 13g30-16g30
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS. TS. Tống Minh Sơn, TS. Hoàng Trọng Hùng, TS. Trần Hùng Lâm
Assoc. Tong Minh Son, Dr. Hoang Trong Hung, Dr. Tran Hung Lam
  13g00-15g00:
Từ điều trị mất răng đơn lẻ đến mất răng toàn hàm: Nâng tầm thực hành với BLX (tiếp theo) / From single tooth replacement to full arch treatment: Elevate your practice with BLX (cont)
Phiên dịch: TS. Võ Lâm Thuỳ & TS. Nguyễn Thị Kim Chi / Interpreters: Dr. Vo Lam Thuy & Dr. Nguyen Thi Kim Chi
  15g00-15g30:
Thảo luận / Discussion
  15g30-16g30:
Bế mạc Hội nghị Khoa học công nghệ ĐHYD TP.HCM / Close ceremony of the 40th science and technology conference of the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
HỘI THẢO KHOA HỌC TIỀN HỘI NGHỊ
TIẾP CẬN ĐA DẠNG KĨ THUẬT CHỈNH NHA VỚI KHAY TRONG SUỐT
PRE-CONFERENCE WORKSHOP
“Diverse options in orthodontic treatment with aligners”
ADORA CENTER - BALLROOM AMBER + OPAL
SÁNG CHỦ NHẬT / SUNDAY MORNING
Ngày 31/03/2024, Từ 08g00-12g00
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
GS.TS. Hoàng Tử Hùng, PGS.TS. Đống Khắc Thẩm, TS. Nguyễn Văn Lân
Prof. Hoang Tu Hung, Assoc.Prof. Dong Khac Tham, Dr. Nguyen Van Lan
  7g00-8g00:
Đón tiếp đại biểu và hội thảo viên / Welcoming to delegates and participants
  8g00-8g15:
Khai mạc Tiền Hội nghị / Pre-conference open ceremony
  8g15-9g00:
Chỉnh nha với khay trong suốt Invisalign: Từ điều trị sớm, thay đổi tăng trưởng, đến điều trị toàn diện, hỗ trợ hay phẫu thuật / Orthodontics with Invisalign: From early treatment and growth modification to comprehensive, adjunctive treatment and orthognathic surgery
  9g00-9g30:
Hệ thống chỉnh nha bằng khay trong suốt tại phòng khám: Quy trình, trang bị, công nghệ 3D, 4D / Orthodontic treatment system with aligners at the clinic: Process - equipment - potential 3D and 4D technology and materials
  9g30-10g00:
Giải lao / Tea-break
  10g00-12g00:
Sử dụng hệ thống Invisalign kết hợp với nhổ răng và thiết bị neo chặn tạm thời / Utilization of Invisalign system in conjunction with extraction and TAD
Phiên dịch: BS. Đống Thị Kim Uyên & BSNT. Nguyễn Lê Duy / Interpreters: Dr. Dong Thi Kim Uyen & Dr. Nguyen Le Duy
  12g00-12g15:
Thảo luận / Discussion
  12g15-13g30:
Ăn trưa / Lunch
ADORA CENTER - BALLROOM AMBER + OPAL
CHIỀU CHỦ NHẬT / SUNDAY AFTERNOON
Ngày 31/03/2024, Từ 13g30-17g00
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
ThS.BSKCII. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Phạm Văn Khoa, TS. Hồ Thị Thùy Trang
Dr. Nguyen Duc Minh, Assoc.Prof. Pham Van Khoa, Dr. Ho Thi Thuy Trang
  13g30-14g00:
Điều trị chỉnh nha bằng khay trong suốt tự sản xuất tại phòng khám / Orthodontic treatment with self-produced aligners at the clinic
  14g00-15g00:
Công cụ kỹ thuật số và chỉnh nha: Cặp đôi hoàn hảo (phần 1) / Digital tools and orthodontics: The perfect match (part 1)
Phiên dịch: TS. Lê Huy Thục Mỹ & BS. Đống Thị Kim Uyên / Interpreters: Dr. Le Huy Thuc My & Dr. Dong Thi Kim Uyen
  15g00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g45:
Công cụ kỹ thuật số và chỉnh nha: Cặp đôi hoàn hảo (phần 2) / Digital tools and orthodontics: The perfect match (part 2)
Phiên dịch: TS. Lê Huy Thục Mỹ & BS. Đống Thị Kim Uyên / Interpreters: Dr. Le Huy Thuc My & Dr. Dong Thi Kim Uyen
  16g45-17g00:
Thảo luận / Discussion
  17g00:
Bế mạc Tiền hội nghị và giới thiệu Hội nghị chính thức / Pre-conference close ceremony and introduction of main conference
ADORA CENTER - BALLROOM AMBER + OPAL
SÁNG THỨ HAI / MONDAY MORNING
Ngày 01/04/2024, Từ 08g00 – 12g00
  8g00-09g00:
Lễ Khai mạc / Open ceremony
  09g00-9g30:
Khai mạc và tham quan triển lãm - Giải lao / Open ceremony of exposition - Tea-break
Cập nhật thực hành Răng Hàm Mặt toàn diện
Updates in comprehensive dental practice
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan, PGS.TS. Tống Minh Sơn
Assoc.Prof. Luong Ngoc Khue, Assoc.Prof. Ngo Thi Quynh Lan, Assoc.Prof. Tong Minh Son
  09g30-10g15:
Ứng dụng hiệu quả quy trình nha khoa kỹ thuật số một ngày lâm sàng / Effective clinical application of one-day digital dentistry workflow
Phiên dịch: ThS. Phan Hoàng Hải & TS. Nguyễn Ngọc Yến Thư / Interpreters: Dr. Phan Hoang Hai & Dr. Nguyen Ngoc Yen Thu
  10g15-11g05:
Phép thuật, đũa thần và gây tê tại chỗ / Wizardry, wands and local anaesthesia
Phiên dịch: TS. Lê Hoàng Sơn & ThS. Lâm Cự Phong / Interpreters: Dr. Le Hoang Son & Dr Lam Cu Phong
  11g05-11g50:
Điều trị răng mọc lệch chỗ ở trẻ em bằng phương pháp phẫu thuật và chỉnh nha / Surgical and orthodontic approaches of ectopic tooth eruption in children
Phiên dịch: TS. Lê Hoàng Sơn & BS. Đống Thị Kim Uyên / Interpreters: Dr. Le Hoang Son & Dr. Dong Thi Kim Uyen
  11g50-12g00:
Thảo luận / Discussion
  12g00-13g30:
Ăn trưa / Lunch
 
ADORA CENTER - BALLROOM EMERALD
SÁNG THỨ HAI / MONDAY MORNING
Ngày 01/04/2024, Từ 08g00-12g00
Giải pháp số trong kỹ thuật phục hình răng
Digital solutions in dental technology
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS.TS. Tran Cao Binh, PGS.TS. Trương Nhựt Khuê, TS. Đoàn Minh Trí
Assoc.Prof. Tran Cao Binh, Assoc.Prof. Truong Nhut Khue, Dr. Doan Minh Tri
  9g30-10g00:
Phần mềm nha khoa - Chìa khóa số tích hợp lâm sàng và lab / Dental software - Digital key for clinical and lab integration
  10h00-10g25:
Ứng dụng kỹ thuật số trong quy trình chế tác khí cụ chỉnh hình răng mặt / Application of digital in the process of fabricating orthodontic appliances
  10g25-10g50:
Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong labo nha khoa / Practice infection control in dental laboratory
  10g50-11g15:
Các phương pháp lấy dấu kỹ thuật số phục hình toàn hàm Implant / Digital impression methods for full-arch implant (All on X)
  11g15-11g45:
Ghi tương quan hai hàm theo quy trình kĩ thuật số trong phục hồi toàn miệng / Bite registration in digital workflow for full-mouth rehabilitation
  11g45-12g00:
Thảo luận / Discussion
  12g00-13g30:
Ăn trưa / Lunch
 
ADORA CENTER - BALLROOM MARBLE
SÁNG THỨ HAI / MONDAY MORNING
Ngày 01/04/2024, Từ 08g00-12g00
Kỹ thuật hiện đại trong cấy ghép nha khoa
Modern techniques in dental implantology
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
GS.TS. Trịnh Đình Hải, TS. Võ Chí Hùng, TS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Prof. Trinh Dinh Hai, Dr. Vo Chi Hung, Dr. Nguyen Thi Nguyet Anh
  9g30-11g00:
Phục hình toàn hàm: Từ biến chứng tới thành công trong phục hình tức thì trên implant / Full arch compendium: From complications to success in total immediate implant-based rehabilitation
Phiên dịch: TS. Võ Lâm Thuỳ & TS. Nguyễn Thị Kim Chi / Interpreters: Dr. Vo Lam Thuy & Dr. Nguyen Thi Kim Chi
  11g15-11g20:
Hiệu quả của máng hướng dẫn phẫu thuật đặt implant cho phục hình cố định toàn hàm / The effectiveness of surgical guides for implant placement in full-arch rehabilitation
ThS. Phạm Ngọc Thanh Thảo, TS. Phạm Thị Hương Loan / Dr. Pham Ngoc Thanh Thao, Dr. Pham Thi Huong Loan
  11g20-11g40:
Phẫu thuật có hướng dẫn vi tính dạng tĩnh trong các trường hợp mất răng từng phần / Static computer-assisted implant surgery in partial edentulism
ThS.Trần Thiện Trường, TS. Võ Chí Hùng / Dr. Tran Thien Truong, Dr. Vo Chi Hung
  11g40-12g00:
Thảo luận / Discussion
  12g00-13g30:
Ăn trưa / Lunch
ADORA CENTER - BALLROOM EMERALD
CHIỀU THỨ HAI / MONDAY AFTERNOON
Ngày 01/04/2024, Từ 13g30-17g00
Nha khoa tổng quát trong kỷ nguyên số
General dentistry in digital era
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
GS. TS. Võ Trương Như Ngọc, TS. Vũ Quang Hưng, TS. Huỳnh Hữu Thục Hiền
Prof. Vo Truong Nhu Ngoc, Dr. Vu Quang Hung, Dr. Huynh Huu Thuc Hien
  13g30-14g15:
Nâng tầm toàn diện nha khoa kỹ thuật số bằng sự kết hợp giữa máy scan trong miệng và quy trình nha khoa kỹ thuật số / Bring the digital dentistry to a comprehensive level by the incorporation of digital scanner and digital workflow.
Phiên dịch: TS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh & ThS. Phan Hoàng Hải / Interpreters: Dr. Nguyen Ho Quynh Anh & Dr. Phan Hoang Hai
  14g15-14g35:
Phân tích kích thước răng trước trong lập kế hoạch điều trị răng miệng toàn diện / Dental dimensions and proportions in comprehensive dental treatment planning
ThS. Lê Thị Cẩm Tú, TS. Phạm Thị Mai Thanh / Dr. Le Thi Cam Tu, Dr. Pham Thi Mai Thanh
  14g35-15g00:
Độ chính xác của hệ thống máy quét trong miệng khi lấy dấu vùng mất răng / Accuracy of intraoral scanner for recording edentulous arches
BSCKII. Nguyễn Thị Lan Anh, ThS. Võ Mạnh Hùng / Dr. Nguyen Thi Lan Anh, Dr. Vo Manh Hung
  15g00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g15:
Quy trình kĩ thuật số trong phục hồi toàn diện / Comprehensive dental rehabilitation with digital workflow
  16g15-16g30:
Học máy trong dự đoán ung thư hốc miệng / Machine learning in oral cancer prognosis
  16g30-16g55:
Phục hồi trực tiếp theo quan điểm xâm lấn tối thiểu / Innovative direct restorative with minimally invasive concept
Phiên dịch: TS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh & ThS. Phan Hoàng Hải / Interpreters: Dr. Nguyen Ho Quynh Anh & Dr. Phan Hoang Hai
  16g55-17g15:
Vật liệu sinh học ứng dụng trong trám bít ống tủy / Bioceramic materials applied in root canal sealers
  17g15-17g30:
Thảo luận / Discussion
ADORA CENTER - BALLROOM MARBLE
CHIỀU THỨ HAI / MONDAY AFTERNOON
Ngày 01/04/2024, Từ 13g30-17g00
Giải pháp sáng tạo trong quản lý bệnh và thẩm mỹ nha chu
Innovative methods in periodontal esthetics and disease management
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
TS. Nguyễn Bích Vân, BSCKII. Nguyễn Thị Thảo Vân, PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy
Dr. Nguyen Bich Van, Dr. Nguyen Thi Thao Van, Assoc.Prof. Nguyen Thu Thuy
  13g30-14g15:
Dự phòng và điều trị viêm quanh implant / Prevention and treatment of reri-implantitis
Phiên dịch: TS. Nguyễn Ngọc Yến Thư & TS. Võ Lâm Thuỳ / Interpreters: Dr. Nguyen Ngoc Yen Thu & Dr. Vo Lam Thuy
  14g15-14g35:
Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF) trong nha khoa tái sinh / Optimizing the efficiency of platelet-rich fibrin (PRF) use in regenerative dentistry
  14g35-15g00:
Điều trị khiếm khuyết niêm mạc nướu ở bệnh nhân chỉnh nha: Những cân nhắc trong chỉ định và thời điểm thực hiện / Treatment for the mucogingival defects of the orthodontic patients: Considering indications and timing of implementation
  15g00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g05:
Các cải tiến về vạt trong phẫu thuật ghép mô mềm / Flap improvements in soft tissue graft surgery
TS. Trần Yến Nga / Dr. Tran Yen Nga
  16g05-16g25:
Ứng dụng quy trình kĩ thuật số trong phẫu thuật cắt nướu thẩm mỹ / Esthetic crown lengthening utilizing digital workflows
  16g25-16g45:
Vật liệu bổ trợ trong điều trị tái sinh và thẩm mỹ nha chu / Supplemental materials in periodontal regenerative and plastic treatment
ThS. Hồ Thị Hòa / Dr. Ho Thi Hoa
  16g45-17g00:
Thảo luận / Discussion 
ADORA CENTER - BALLROOM ZIRCON
CHIỀU THỨ HAI / MONDAY AFTERNOON
Ngày 01/04/2024, Từ 13g30-17g00
Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý hàm mặt
Approach to the diagnosis and management of oral and maxillofacial diseases
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
BSCKII. Huỳnh Anh Lan, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng,TS. Võ Đắc Tuyến
Dr. Huynh Anh Lan, Assoc.Prof. Nguyen Thi Hong, Dr. Vo Dac Tuyen
  13g30-14g00:
Sử dụng kháng sinh trong điều trị implant / Using antibiotics in the treatment of implants
  14g00-14g30:
Chẩn đoán bệnh vùng miệng-hàm mặt bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo / Diagnosis of oral and maxillofacial diseases using image recognition technology based on artificial intelligence
  14g30-15g00:
Hội chứng bỏng rát miệng: Chẩn đoán và điều trị / Burning mouth syndrome: Diagnosis and treatment
  15g00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g25:
Tiếp cận chẩn đoán đau răng và đau miệng mặt / Approach to the diagnosis of dental pain and orofacial pain
  16g25-16g45:
Đau răng sau nội nha / Post-operative endodontic pain
  16g45-17g00:
Thảo luận / Discussion
 
ADORA CENTER - BALLROOM TOPAZ
CHIỀU THỨ HAI / MONDAY AFTERNOON
Ngày 01/04/2024, Từ 13g30-17g00
Cập nhật can thiệp khớp thái dương hàm: từ phẫu thuật nội soi đến mổ hở và thay toàn bộ khớp
Update on temporomandibular joint surgery: from arthroscopy to open surgery and total joint replacement
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS. TS. Lâm Hoài Phương, TS. Hồ Nguyễn Thanh Chơn, BSCKII. Hồ Hữu Tiến
Assoc.Prof. Lam Hoai Phuong, Dr. Ho Nguyen Thanh Chon, Dr. Ho Huu Tien
  13g30-15g00:
Cập nhật nội soi khớp thái dương hàm / Update on temporomandibular arthroscopy
Phiên dịch: TS. Trần Minh Cường, BS. Đoàn Cao Quốc Duy / Interpreters: Dr. Tran Minh Cuong, Dr. Doan Cao Quoc Duy
  15g00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g15:
Mổ hở khớp thái dương hàm: Khi nào, điều gì và như thế nào? / Open surgery of temporomandibular joint: When, what and how?
Phiên dịch: BS. Dương Văn Hưng, TS. Trần Minh Cường / Interpreters: Dr. Duong Van Hung, Dr. Tran Minh Cuong
  16g15-17g00:
Các nguyên tắc và xử trí thay toàn bộ khớp thái dương hàm / Total replacement of temporomandibular joint: Principle and management
Phiên dịch: BS. Đoàn Cao Quốc Duy, TS. Trần Minh Cường / Interpreters: Dr. Doan Cao Quoc Duy, Dr. Tran Minh Cuong
  17g00-17g10:
Thảo luận / Discussion
ADORA CENTER - BALLROOM EMERALD
SÁNG THỨ BA / TUESDAY MORNING
Ngày 02/04/2024, Từ 08g00-12g00
Điều trị lâm sàng và giảng dạy tiền lâm sàng phục hình trong thời đại mới
Clinical treatment and pre-clinical education of prosthodontics in new era
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng, TS. Đoàn Minh Trí, ThS. Nguyễn Hiếu Hạnh
Assoc.Prof. Le Thi Thu Hang, Dr. Doan Minh Tri, Dr. Nguyen Hieu Hanh
  8g00–9g00:
Phục hình hàm mặt trên implant: Cuộc sống mới cho bệnh nhân khiếm khuyết vùng hàm mặt / Maxillofacial prostheses on implant: the new life for oral facial defect patients
PGS.TS. Nathdhanai Chotprasert (Thái Lan) / Assoc.Prof. Nathdhanai Chotprasert (Thailand)
Phiên dịch: TS. Đoàn Minh Trí & ThS. Lữ Lam Thiên / Interpreters: Dr. Doan Minh Tri & Dr. Lu Lam Thien
  9g00-9g30:
Thực hiện những phục hình đương đại làm thay đổi cuộc sống bệnh nhân / Carry out the contemporary prostheses to alter the life of the patient
  9g30-10g15:
Giải lao / Tea-break
  10g15-11g15:
Quy trình kỹ thuật số phục hình tạm chịu lực tức thì trên implant / Full digital workflow for fabrication of an implant-prosthetic fixed provisional prothesis for immediate loading in implants
Phiên dịch: ThS. Phan Hoàng Hải & TS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh / Interpreters: Dr. Phan Hoang Hai & Dr. Nguyen Ho Quynh Anh
  11g15-11g30:
Ứng dụng khớp cắn đôi trong phục hồi toàn miệng / Application of dual bite in full-mouth rehabilitation
  11g30-11g45:
Tìm đạt tương quan trung tâm trong phục hồi toàn miệng bằng khí cụ KOIS / Finding the centric relation in full mouth rehabilation with KOISois deprogammer
  11g45-12g00:
Tựa và ổ tựa mặt nhai trong phục hình tháo lắp khung bộ: vai trò, đặc điểm và ứng dụng kĩ thuật số trong thực hành tiền lâm sàng và lâm sàng / Occlusal rest and occlusal rest seat in removable partial dentures: Role, characteristics and digital application in preclinical and clinical practice
  12g00-12g15:
Đánh giá phục hình cố định trong giảng dạy tiền lâm sàng và lâm sàng: Những đóng góp của kĩ thuật số / Evaluation of fixed prosthodontics in preclinical and clinical teaching: digital contributions
ThS. Phạm Thị Lan Anh / Dr. Pham Thi Lan Anh
  12g15-12g30:
Thảo luận / Discussion
  12g30-13g30:
Ăn trưa / Lunch
ADORA CENTER - BALLROOM MARBLE
SÁNG THỨ BA / TUESDAY MORNING
Ngày 02/04/2024, Từ 08g00-12g00
Xu hướng mới của nha khoa dự phòng
Innovative trends in preventive dentistry
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
TS.Ngô Đồng Khanh, TS. Trần Ngọc Quảng Phi, PGS.TS. Trần Thu Thủy
Dr. Ngo Dong Khanh, Dr. Tran Ngoc Quanh Phi, Assoc.Prof. Tran Thu Thuy
  8g00-9g00:
Sử dụng công cụ hỗ trợ chẩn đoán số trong phát hiện sâu răng sớm / Use of digital diagnostic aids for early caries detection
Phiên dịch: TS. Nguyễn Thị Kim Chi & ThS. Đào Quang Khải / Interpreters: Dr. Nguyen Thi Kim Chi & Dr. Dao Quang Khai
  9g00-9g30:
Tiến bộ trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh răng miệng sử dụng công nghệ phát huỳnh quang sinh học / Biofluorescence technology: Advancing oral disease screening and diagnosis
Phiên dịch: TS. Nguyễn Thị Kim Chi & TS. Nguyễn Phan Thế Huy / Interpreters: Dr. Nguyen Thi Kim Chi & Dr. Nguyen Phan The Huy
  9g30-10g15:
Giải lao / Tea-break
  10g15-10g45:
Silver diamine fluoride và fluoride varnish trong xử trí sâu răng bò lan / Silver diamine fluoride and fluoride varnish in managing S-ECC
  10g45-11g15:
Silver diamine fluoride trong xử trí sâu chân răng và quá cảm ngà răng ở người cao tuổi / Silver diamine fluoride in management of root caries and dentin hypersensitivity in older adults
  11g15-11g45:
Đặc tính của men răng bị kém khoáng MIH: Ý nghĩa lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị / Characterization of Molar Incisor Hypomineralization (MIH) affected enamel and their clinical significance for diagnosis and treatment
  11g45-12g00:
Thảo luận / Discussion
  12g00-13g30:
Ăn trưa / Lunch 
  11h30-12h45:
LẦU 2
BÁO CÁO VÀ THI POSTER NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ADORA CENTER - BALLROOM ZIRCON
SÁNG THỨ BA / TUESDAY MORNING
Ngày 02/04/2024, Từ 08g00-12g00
Công nghệ vật liệu mới trong nha khoa bảo tồn
Novel dental materials and technologies in conservative dentistry
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS.TS. Trần Xuân Vĩnh, PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, ThS. Trương Hải Ninh
Assoc.Prof. Tran Xuan Vinh, Assoc.Prof. Nguyen Thu Thuy, Dr. Truong Hai Ninh
  8:00-8g30:
Tẩy trắng răng không ê buốt: Có gì mới? / Tooth whitening without pain: What’s new?
  8g30-9g00:
Ứng dụng biodentine trong điều trị tủy buồng trên răng vĩnh viễn chưa đóng chóp viêm tủy không hồi phục / Application of biodentine in pulpotomy treatment on permanent teeth with irreversible pulpitis
  9g00-9g30:
Mão răng làm sẵn trong nha khoa trẻ em: Những bước tiến mới về công nghệ và vật liệu / Preformed crowns in pediatric dentistry: New advances in technology and materials
  9g30-10g15:
Giải lao / Tea-break
  10g15-10g45:
Chẩn đoán và điều trị răng hàm mắc MIH: Hiện tại và tương lai / Diagnosis and treatment of molar with MIH: Present and future
  10g45-11g05:
Nha khoa kĩ thuật số trong điều trị phục hồi nha khoa trẻ em / Digital technology in restoration of pediatric dentistry
  11g05-11g35:
Cập nhập xu hướng mới trong các kỹ thuật an thần cho trẻ em và thanh thiếu niên / Contemporary trends in sedation techniques for pediatric and adolescent patients
Phiên dịch: TS. Nguyễn Thị Nguyên Hương, TS. Kiều Quốc Thoại / Interpreters: Dr. Nguyen Thi Nguyen Huong, Dr. Kieu Quoc Thoai
  11g35-12g15:
Kĩ thuật nới rộng nhanh khẩu cái/ Rapid palatal expansion (RPE)
Phiên dịch: TS. Nguyễn Ngọc Yến Thư & BSNT. Nguyễn Lê Duy / Interpreters: Dr. Nguyen Ngoc Yen Thu & Dr. Nguyen Le Duy
  12g15-12g30:
Thảo luận / Discussion
  12g30-13g30:
Ăn trưa / Lunch 
ADORA CENTER - BALLROOM TOPAZ
SÁNG THỨ BA / TUESDAY MORNING
Ngày 02/04/2024, Từ 08g00-12g00
Chẩn đoán ảnh hình Răng Hàm Mặt trong thời đại số
Oral and maxillofacial imaging in the digital era
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh, TS. Nguyễn Văn Lân, TS. Lâm Đại Phong
Assoc.Prof. Nguyen Thi Kim Anh, Dr. Nguyen Van Lan, Dr. Lam Dai Phong
  8:00-8g30:
Hình ảnh của khớp thái dương hàm trên CBCT / The temporomandibular joint in CBCT
  8g30-9g30:
Chẩn đoán tình trạng tiêu chân răng trên phim X quang / The imaging diagnosis of root resorption
Phiên dịch: TS. Lâm Đại Phong & ThS. Nguyễn Hưng Khánh / Interpreters: Dr. Lam Dai Phong & Dr. Nguyen Hung Khanh
  9g30-10g15:
Giải lao / Tea-break
  10g15-10g40:
Trường quan sát trong CBCT và ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị / Field of view (FoV) in CBCT and applications in diagnosis and treatment
  10g40-11g05:
Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân rối loạn nội khớp thái dương hàm / Characteristics of magnetic resonance imaging in patients with joint internal derangements
  11g05-11g30:
Ứng dụng hệ thống P.A.C.S. trong chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt / The application of P.A.C.S. in oral and maxiillofacial diagnostic imaging
  11g30-12g15:
Khảo sát hệ thống ống hàm dưới bằng kĩ thuật hình ảnh / Image characteristics of the mandibular canal
Phiên dịch: TS. Lâm Đại Phong & ThS. Nguyễn Hưng Khánh / Interpreters: Dr. Lam Dai Phong & Dr. Nguyen Hung Khanh
  12g15-12g30:
Thảo luận / Discussion
  12g30-13g30:
Ăn trưa / Lunch
ADORA CENTER - BALLROOM OPAL
SÁNG THỨ BA / TUESDAY MORNING
Ngày 02/04/2024, Từ 08g00-12g00
HANDS-ON 1
8g00 – 10g00
Hướng dẫn sử dụng Silver Diamine Fluoride (SDF) 38% trong thực hành Răng Hàm Mặt
Guidance on the utilization of 38% Silver Diamine Fluoride (SDF) in dental practice
TS. Hoàng Trọng Hùng,
ThS. Ngô Uyên Châu,
ThS. Đào Quang Khải,
BSNT. Nguyễn Minh Khánh
Giảng viên Bộ môn Nha Khoa Công Cộng
TS. Nguyễn Thị Nguyên Hương
TS. Kiều Quốc Thoại
Giảng viên Bộ môn Nha khoa trẻ em
Dr. Hoang Trong Hung
Dr. Ngo Uyen Chau
Dr. Dao Quang Khai
Dr. Nguyen Minh Khanh
Lecturers, Department of Dental Public Health
Dr. Nguyen Thi Nguyen Huong
Dr. Kieu Quoc Thoai
Lecturers, Department of Pediatric Dentistry
HANDS-ON 2
8g00 – 10g00
Đơn giản hoá chụp ảnh nha khoa bằng điện thoại thông minh
Simplifying dental photography with your smartphone
ThS. Phan Hoàng Hải
ThS. Dương Thu Hương
ThS. Lê Thị Cẩm Tú
Giảng viên Bộ môn Nha khoa tổng quát
Dr. Phan Hoang Hai
Dr. Duong Thu Huong
Dr. Le Thi Cam Tu
Lecturers, Department of General Dentistry
HANDS-ON 3
8g00 – 10g00
Trâm cân bằng và xi măng Bioceramic trong nội nha
Balancing files and Bioceramic cement in endodontics
TS. Bùi Huỳnh Anh
và các giảng viên Bộ môn Chữa Răng-Nội Nha
Dr Bui Huynh Anh
and lecturers of the Department of Operative Dentistry and Endodontics
HANDS-ON 4
8g00 – 11g00
Kĩ thuật V-CAF trong gia tăng mô mềm quanh răng
V-CAF technique in soft tissue graft for gingival recession treatment
TS. Nguyễn Bích Vân
TS. Trần Yến Nga
TS. Đỗ Thu Hằng
TS. Nguyễn Mẹo
Giảng viên Bộ môn Nha Chu
Dr. Nguyen Bich Van
Dr. Tran Yen Nga
Dr. Do Thu Hang
Dr. Nguyen Meo
Lecturers, Department of Periodontology
HANDS-ON 5
10g15 – 12g15
Phục hình kết hợp liên chuyên khoa đạt kết quả toàn diện: ca lâm sàng và labo
Prosthodontics combines with interdisciplinary to achieve comprehensive results: clinical cases and laboratory technique
PGS.TS. Natdhanai Chotprasert
TS. Đoàn Minh Trí
và giảng viên Bộ môn Phục hình
Assoc.Prof. Natdhanai Chotprasert
Dr. Doan Minh Tri
and lecturers of the Department of Prosthodontics
HANDS-ON 6
10g15 – 12g15
Mài chỉnh khớp cắn: chuyện không của riêng ai
Occlusal Adjustment: the challenge of every practitioner
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh
ThS. Đặng Vũ Ngọc Mai
ThS. Đoàn Hồng Phượng
TS. Trần Xuân Vĩnh
ThS. Nguyễn Thị Thư
TS. Vũ Hoàng Trí
ThS. Hồ Thị Thuỷ Tiên
Giảng viên Bộ môn Nha khoa cơ sở
Assoc.Prof. Nguyen Thi Kim Anh
Dr. Dang Vu Ngoc Mai
Dr. Doan Hong Phuong
Dr. Tran Xuan Vinh
Dr. Nguyen Thi Thu
Dr. Vu Hoang TriS
Dr. Ho Thi Thuy Tien
Lecturers, Department of Basic Dental Sciences
HANDS-ON 7
10h – 11h00
Kĩ thuật kiểm soát bờ xoang trám dưới nướu
Managament of subgingival cavity margins
TS. Bùi Huỳnh Anh
và các giảng viên Bộ môn Chữa Răng-Nội Nha
Dr Bui Huynh Anh
and lecturers of the Department of Operative Dentistry and Endodontics
ADORA CENTER - BALLROOM EMERALD
CHIỀU THỨ BA / TUESDAY AFTERNOON
Ngày 02/04/2024, Từ 13g00-17g30
Chỉnh nha đương đại
Contemporary orthodontics
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
PGS.TS. Đống Khắc Thẩm, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Hồ Thị Thùy Trang
Assoc.Prof. Dong Khac Tham, Assoc.Prof. Nguyen Thi Thu Phuong, Dr. Ho Thi Thuy Trang
  13g00-15g00:
Vén màn bí mật phía sau kỹ thuật MEAW / Unveiling the secret behind MEAW (Multi-loop edgewise archwire)
Phiên dịch: TS. Lê Huy Thục Mỹ & BS. Đống Thị Kim Uyên / Interpreters: Dr. Le Huy Thuc My & Dr. Dong Thi Kim Uyen
  15h00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g15:
Giới hạn của chỉnh hình răng mặt trong sai khớp cắn hạng III / Limits of orthodontic treatment of class III malocclusions
  16h15-16g45:
Mối liên quan giữa răng khôn hàm dưới và chen chúc cung hàm trong chỉnh hình răng miệng / The relationship between lower wisdom teeth and crowding of dental arch in orthodontics
  16h45-17g00:
Thảo luận / Discussion
  17g00:
Bế mạc/ Close ceremony
TRAO GIẢI THƯỞNG / AWARDS
ADORA CENTER - BALLROOM MARBLE
CHIỀU THỨ BA / TUESDAY AFTERNOON
Ngày 02/04/2024, Từ 13g00-17g30
Các chiến lược mới trong điều trị cấy ghép nha khoa
New strategies for dental implant treatment
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
BS. Võ Văn Tự Hiến, BSCKII. Nguyễn Văn Khoa, TS. Phạm Thị Hương Loan
Dr. Vo Van Tu Hien, Dr. Nguyen Van Khoa, Dr. Pham Thi Huong Loan
  13g30-14g45:
Approaching new generation of subperiosteal implant / Tiếp cận implant dưới màng xương thế hệ mới
Phiên dịch: TS. Võ Lâm Thuỳ & ThS. Trần Thiện Trường / Interpreters: Dr. Vo Lam Thuy & Dr. Tran Thien Truong
  14g45-15g00:
Tổng quan về xử trí mô mềm sau điều trị ghép xương / Soft tissue management after bone augmentation procedures
ThS. Cao Chánh Đức, TS. Võ Chí Hùng / Dr. Cao Chanh Duc, Dr. Vo Chi Hung
  15h00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g00:
Implant xuyên xoang, implant xuyên mũi: Những cập nhật cho đến hiện nay / Trans-sinus and transnasal implant modality: updates
  16g00-16g15:
Gia tăng kích thước sống hàm với các biến thể của kỹ thuật Khoury / Increasing alveolar ridge dimension with modifications of Khoury technique
  16g15-16g30:
Điều trị viêm quanh implant với phương pháp phẫu thuật: Có cần thiết sử dụng vật liệu ghép hay không? / Surgical peri-implantitis treatment: Are bone substitute materials indispensable?
  16g30-17g00:
Biến chứng trong điều trị implant gò má / Biological complications in zygomatic implants surgery
ThS. Đậu Cao Lượng, PGS.TS. Lê Đức Lánh / Dr. Dau Cao Luong, Assoc.Prof. Le Duc Lanh
  17g00:
Bế mạc / Close ceremony 
TRAO GIẢI THƯỞNG / AWARDS 
ADORA CENTER - BALLROOM ZIRCON
CHIỀU THỨ BA / TUESDAY AFTERNOON
Ngày 02/04/2024, Từ 13g00-17g30
Răng khôn hàm dưới mọc lệch: Tiếp cận đa chiều
Impacted mandibular third molars: A multifaceted approach
Chủ toạ đoàn / Chairpersons:
TS. Nguyễn Thị Bích Lý, TS. Nguyễn Văn Minh, TS. Lê Huỳnh Thiên Ân / Dr. Nguyen Thi Bich Ly, Dr. Nguyen Van Minh, Dr. Le Huynh Thien An
  13g30-13g50:
Mở rộng khía cạnh lâm sàng kỹ thuật vô cảm trong phẫu thuật răng khôn hàm dưới / Boardening clinical aspects of anesthesia technique in mandibular third molar surgery
  13g50-14g15:
Răng khôn hàm dưới lệch ngầm không triệu chứng: Nên nhổ hay giữ lại? / Asymptomatic impacted mandibular wisdom teeth: removal versus retention?
TS. Nguyễn Thị Bích Lý, ThS. Võ Trọng Diêm / Dr. Nguyen Thi Bich Ly, Dr. Vo Trong Diem
  14g15-14g40:
Có thể tiên đoán được viêm quanh thân răng của răng khôn hàm dưới hay không? / Is it possible to predict pericoronitis of the mandibular third molar?
  14g40-15g00:
Tiếp cận đa chuyên ngành để xử trí sâu mặt xa răng 7 có liên quan răng khôn / Multidisciplinary approach for managing distal caries in mandibular second molar adjacent to impacted third molar
  15g00-15g45:
Giải lao / Tea-break
  15g45-16g05:
Chỉ khâu nào nên sử dụng sau phẫu thuật nhổ răng khôn? / Which sutures should be used after wisdom tooth extraction surgery?
  16g05-16g25:
Các chiến lược hỗ trợ cho việc hồi phục sau phẫu thuật nhổ răng khôn / Strategies to support recovery after mandibular third molar surgery
  16g25-16g50:
Biến chứng tràn khí dưới da trong nha khoa / Subcutaneous emphysema related to dental treatment
  17g00:
Bế mạc / Close ceremony 
TRAO GIẢI THƯỞNG / AWARDS 
Workshop: Thi tạo xoang Inlay Sứ cho SV RHM năm 4,5,6 - BM Phục hình
Workshop: Đơn giản hóa chụp ảnh nha khoa bằng ĐT thông minh - BM NKTQ
Hand-ons: Sử dụng SDF trong thực hành lâm sàng (1 buổi, 2 suất, 20 Học viên/suất) - BM NKCC
Nha chu 30 HV (liên hệ cô Nga)

Báo cáo viên quốc tế

Ban tổ chức

Nhà tài trợ báo cáo viên