Phí tham dự đăng ký trước (tới ngày 15/03/2024)

Hội nghị Thời gian Phí tham dự Số tiết CME
Hội thảo chuyên đề RHM (thuộc Hội nghị KHCN Đại học Y Dược TP.HCM) 31/03/2024
Chỉ dành riêng cho hội viên ITI
Cấp giấy chứng nhận tham dự và không cấp CME
TIỀN HỘI NGHỊ 31/03/2024
Hội thảo viên
1.500.000
1.000.000 VNĐ
Đăng ký
6 tiết
HỘI NGHỊ NGÀY 1 01/04/2024
Hội thảo viên
1.500.000
1.000.000 VNĐ
Đăng ký
5,5 tiết
HỘI NGHỊ NGÀY 2 02/04/2024
Hội thảo viên
1.500.000
1.000.000 VNĐ
Đăng ký
6 tiết
GÓI 2 NGÀY HỘI NGHỊ 01/04/2024 - 02/04/2024
Hội thảo viên
2.200.000
1.600.000 VNĐ
Đăng ký
11,5 tiết

* Ghi chú:

  1. - Phí tham dự Hội thảo viên đã bao gồm phí cấp CME.
  2. - Học viên sau đại học đang theo học tại khoa RMH đăng ký và đóng trực tiếp tại bộ phận Sau đại học, Khoa RMH, Đại học Y Dược TPHCM theo danh sách lớp. Liên hệ CN Nguyễn Thị Hương Nhu.
  3. - Sinh viên ngành bác sĩ RHMCN KT PHR đăng ký và đóng phí trực tiếp tại bộ phận Đào tạo, Khoa RHM, Đại học Y Dược TPHCM theo danh sách lớp. Liên hệ TS.Nguyễn Thị Thanh Tâm, Email: ngthanhtam@ump.edu.vn.