Thời hạn đăng ký trước đã hết, xin Quý đồng nghiệp quan tâm đến Hội nghị tháng 4 đăng ký tại chỗ tại The Adora Center từ ngày 02 - 04/04/2023, vui lòng mang theo bản sao bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp để xuất trình khi đăng ký.