THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HANDSON

Hướng dẫn đăng ký:

1. Đăng kí thành công hội nghị (đã thanh toán)

2. Phí đăng kí hands-on:

- Early bird: đăng kí trước 16 giờ ngày 22/3/2024, Hình thức đăng kí: trực tiếp tại khoa Răng Hàm Mặt

- Chính thức: sau thời hạn early bird đến 12 giờ ngày 01/04, Hình thức đăng ký: trực tiếp tại Tiền hội nghị và Hội nghị

Lưu ý: số lượng tham dự hands-on có giới hạn

Hotline: (028) 3855 8735 – (028) 3855 2641

Email: fos@ump.edu.vn

Mã số HOHands-onBộ mônSố người tham giaPhí đăng kí early bird/ sinh viênPhí đăng kíGhi chú
HO1Hướng dẫn sử dụng SDF (Silver Diamine Fluoride) trong thực hành RHM
Guidance on the Utilization of 38% Silver Diamine Fluoride (SDF) in Dental Practice
Nha khoa Công Cộng15600.000700.000Sinh viên có thể tham gia
HO2Đơn giản hoá chụp ảnh nha khoa bằng điện thoại thông minh
Simplifying dental photography with your smartphone
Nha khoa Tổng Quát15600.000700.000Sinh viên có thể tham gia
HO3Trâm cân bằng và xi măng Bioceramic trong nội nha
Balancing files and Bioceramic cement in endodontics
Chữa Răng Nội Nha151.000.0001.100.000Sinh viên có thể tham gia
HO4Kỹ thuật V-CAF trong gia tăng mô mềm quanh răng
V-CAF technique in soft tissue graft for gingival recession treatment
Nha Chu152.000.0002.200.000 
HO5Phục hình kết hợp liên chuyên khoa đạt kết quả toàn diện: ca lâm sàng và labo
Prosthodontics combines with interdisciplinary to achieve comprehensive results: clinical cases and laboratory technique
Phục Hình Răng15800.000900.000Sinh viên có thể tham gia
HO6Mài chỉnh khớp cắn: chuyện không của riêng ai
Occlusal Adjustment: the challenge of every practitioner
Nha khoa Cơ Sở151.800.0002.000.000Sinh viên có thể tham gia
HO7Kỹ thuật kiểm soát bờ xoang trám dưới nướu
Managament of subgingival cavity margins
Chữa Răng Nội Nha15600.000700.000Sinh viên có thể tham gia